Rychlé, bezpečné přihlašování
a nákupy na vašem počítači

Stejné vlastnosti

Sticky Password Desktop nabízí stejné funkčnosti jako Sticky Password, neumožňuje však online synchronizaci ani zálohování v cloudu.

Licence na jedno zařízení

Pokud nepoužíváte více zařízení, může pro vás být Sticky Password Desktop dobrou volbou. Licence je platná pro zakoupenou verzi po celou dobu její životnosti.

Podpora jedné platformy

Sticky Password Desktop je určen pouze pro operační systém Windows a potřebujete jednu licenci pro každé zařízení, na kterém je nainstalován.

Bez podpory cloudu

Všechna hesla a ostatní důležitá osobní data jsou uložena pouze na vašich zařízeních. Nikdy nejsou odesílána do cloudu.

Velmi výkonný správce hesel pro Windows a online, s nově přidanými iOS a Android aplikacemi. Soustavně se zlepšující s každou novou verzí.
Manish Patel
(Zakladatel a CEO firmy ReviewZap.com, Kanada)
Více referencí

Sticky Password 7 je výkonný a flexibilní správce hesel, se spoustou užitečných funkcí.

Hodnocení: Výborný

9. června 2014,
Sticky Password 7