Jak mohu spravovat svá důvěryhodná zařízení?

Zobrazit všechna důvěryhodná zařízení propojená s vaším StickyAccount si můžete po přihlášení do StickyAccount na našich webových stránkách. Na záložce Řídící panel je sekce Důvěryhodná zařízení.

Zde si můžete prohlédnout seznam důvěryhodných zařízení, datum a čas jejich posledního přístupu k účtu. Kliknutím na ikonu tužky vedle názvu zařízení, můžete toto zařízení přejmenovat. Jednotlivým zařízením můžete také přístup do cloudu (Sticky Account) zakázat - odebráním z důvěryhodných zařízení, kliknutím na tlačítko "Odebrat zařízení".

Vezměte prosím na vědomí, že autorizace důvěryhodných zařízení zavisí na nastavení opravnění přístupu, která se nachází na StickyAccount v záložce Nastavení, sekce Autorizace. Dostupná nastavení jsou:

- Povolit kterémukoli zařízení (základní nastavení)

Jakékoli zařízení/prohlížeč se správnými přístupovými udaji do StickyAccount (StickyID a StickyPass) mohou synchronizovat databázi a/nebo přistupovat na váš StickyAccount. Žádné další ověřování (mimo StickyID a StickyPass) není nutné.

- Jednorázový PIN

PIN je použit jako sekundární autorizace (vedle StickyID a StickyPass), která vám bude zaslána na vaše StickyID (e-mail) nebo Alternativní e-mail (pokud je zadán) a musí být potom zadán na zařízení po přihlášení do vašeho StickyAccount (StickyID a StickyPass). Po zadání PIN bude vaše zařízení přidáno do seznamu podporovaných zařízení.

- Žádné nové zařízení

Žádné nové zařízení (t.j. veškeré další zařízení , které není součástí důvěryhodných zařízení) se nebude moci přidat do seznamu podporovaných zařízení a připojit k vašemu StickyAccount. I když správně zadá přihlašovací údaje do StickyAccount (StickyID a StickyPass).

Protože přistupujete na váš StickyAccount různými způsoby a zařízeními (např. přímo z aplikace Sticky Password Win/iOS/Android platformy NEBO z webový přístup ze StickyAccount pomocí vašeho prohlížeče), proto váš seznam povolených zařízení může obsahovat a zobrazovat všechny přístupové cesty/kanály. To znamená, že v seznamu budete mít několik duplicitních záznamů jednoho počítače (např. jeden přístup ze Sticky Password Windows aplikace a jednou se připojíte na portál pomocí Firefox prohlížeče a podruhé třeba Chrome prohlížečem).