Má vaše společnost přístup k mému Hlavnímu heslu nebo k uloženým datům?

Ne. Vaše databáze je vždy ukládána v zašifrovaném formátu (pomocí šifrovacího algorytmu AES-256) a chráněna vaším Hlavním heslem. Zašifrovaná databáze je přístupná pouze na vašich důvěryhodných zařízeních. Dokonce, i když využijete zálohování na zabezpečeném cloudovém serveru Sticky Password, zašifrovaná databáze není v cloudu přístupná – pouze z vašich zařízení.

To také znamená, že pokud zapomenete vaše Hlavní heslo, nejsme schopni jej jakkoliv získat a zaslat vám jej zpět. Z tohoto důvodu se ujistěte, že máte své Hlavní heslo uloženo na bezpečném místě, odkud jej můžete znovu získat v případě zapomenutí.