Mé instalace Sticky Password se nesynchronizují. Co bych měl dělat?

Prosím zkontrolujte zda:

  1. Jsou všechny vaše instalace Sticky Password připojeny ke stejnému účtu StickyAccount (instalace musí být připojeny ke stejnému StickyID, zkontrolovat StickyID můžete v Nastavení Sticky Password -> Můj StickyAccount)

  2. Vaše předplatné Sticky Password Premium je aktivní. Toto je možné ověřit na my.stickypassword.com . Přihlaste se ke StickyAccount svým StickyID a StickyPass, a zkontrolujte licenční informace na Hlavním panelu. Jestliže vaše předplatné Sticky Password Premium vyprší, vaše licence bude přepnuta na Sticky Password Free, která nemá synchronizační funkci. K obnovení synchronizační funkce je nutné obnovit vaši licenci Sticky Password Premium.

  3. Se vám neobjevuje synchronizační chyba (toto můžete na Windows ověřit v hlavním uživatelském rozhraní, v levém spodním rohu). Jestliže se vám objevuje synchronizační chyba, prosím kontaktujte naši zákaznickou podporu.