Může mě Sticky Password pomoci ochránit proti nevyžádaným podvodným e-mailovým zprávám (tzv. phishingem)?

Sticky Password vás před phishingem chrání tím, že si pamatuje konkrétní internetovou adresu stránky, kterou jste již dříve autorizovali jako bezpečnou a použili k ní svá hesla. Jakmile by se od vás někdo podvodně pokusil získat vaše finanční či jiné údaje pomocí falešných adres s podvrženými webovými stránkami, Sticky Password vás bude varovat před přesměrováním na takovou nepravou webovou stránku.