Použití Jednorázového PIN kódu k identifikaci nového zařízení.

Politika autorizace nového zařízení  závisí na nastavení oprávnění, to se nastavuje ve StickyAccount l na založce Nastavení a v sekci Autorizace

Pokud máte nastaveno „Jednorázový PIN“ jako sekundární autentifikaci (vedle StickyID a StickyPass) je vždy při prním přistupu nového zařízení k vašemu StickyAccount tento PIN vyžadován. V tomto případě je vám Jednorázový PIN poslán na vaše StickyID (e-mail) nebo Alternativní e-mail (pokud je zadán) a vy jej musíte pro ověření vložit na stránce vašeho StickyAccount v dalším kroku po přihlášení (StickyID a StickyPass). Po zadání Jednorázového PIN kódu bude vaše nové zařízení zařazeno mezi povolené zařízení.