Poznámky k vydání - Sticky Password pro Windows

Build 8.0.5.70 (Oct 26, 2015)

  • Improved import from LastPass

Build 8.0.5.66 (15.09.2015)

  • Zásadní vylepšení: byla odstraněna potřeba znát StickyPass. StickyPass není nadále potřeba pro přístup ke StickyAccount.

Build 8.0.4.34 (Jun 8, 2015)

  • Fixed crash if tutorial is missing in the installation folder


Build 8.0.4.33 ( 1.06.2015)

  • zvýšena rychlost stahování aktualizací
  • přidána podpora dvoubajtových znaků v uživatelském profilu Windows
  • opraven konflikt s prohlížečem Internet Explorer 11
  • opraven konflikt s japonskými Windows Vista


Build 8.0.3.33 (20. 4. 2015)

  • přidán import z 1Password
  • změna ikon v Nastavení
  • vylepšení stability a oprava chyb