Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Lamantine Software a.s.  pro prodej produktů Sticky Password.

Identifikace prodávajícího:

Lamantine Software a.s.

Rostislavovo nám. 12

612 00 Brno

IČ: 28325128

DIČ: CZ28325125

Společnost Lamantine Software je zapsaná v OŘ vedeném u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka B/5787.


Prodávající je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 občanského zákoníku.
Dále jen Prodávající.

Způsob objednání, uzavření kupní smlouvy:

Objednávat je možno následujícími způsoby:

- prostřednictvím elektronického obchodu na http://www.stickypassword.com/cs/shop

- elektronickou poštou na adrese obchod@stickypassword.com

Potvrzením objednávky a jejím odesláním prostřednictvím webového formuláře nebo e-mailu je Prodávajícímu zaslán návrh na uzavření kupní smlouvy a odeslání je považováno za projev souhlasu kupujícího s těmito obchodními podmínkami. Potvrzením přijetí objednávky formou emailu ze strany Prodávajícího na emailovou adresu uvedenou kupujícím dochází k uzavření kupní smlouvy.

Cena:

Zboží je dodáno za cenu platnou v době objednání. Zákazník má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími případnými poplatky.

Způsob dodání:

Licence programu Sticky Password je dodávána pouze v elektronické podobě, není-li předem dohodnuto jinak mezi kupujícím a Prodávajícím.

Po uhrazení objednávky bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslán e-mail s aktivačním Licenčním klíčem. Licenční klíč obsahuje informace o produktu – název produktu, licenční období, počet oprávněných instalací.

Instalovat program Sticky Password je možné i bez platného Licenčního klíče (například, je-li zvolena platba převodem). V takovém případě bude program plně funkční po dobu 30 dnů, včetně přístupu k technické podpoře. Licenční klíč je možné do programu vložit kdykoli v průběhu uvedených 30 dnů, jakmile bude doručen.

Produkty třetích stran

Součástí dodávky software Sticky Password mohou být produkty 3. stran. V případě, že je produkt 3. strany součástí dodávky produktů Sticky Password je na tuto skutečnost zákazník viditelně upozorněn. Produkty 3 stran nabízené Prodávajícím jsou dodávány vždy jako samostatný produkt/licence, který není součástí instalace produktů Sticky Password.  Je doporučeno důkladně sledovat pokyny instalačního programu.

Platba:

Platbu za objednanou licenci lze provést těmito způsoby:

- Online platba kartou prostřednictvím zabezpečené (3D Secure) platební brány. Akceptovány jsou platební karty MasterCard, Maestro, Visa. Po odeslání objednávky a po úspěšném ověření platby na straně zprostředkovatele od nás obdržíte emailem Licenční klíč a daňový doklad (fakturu nebo zjednodušený daňový doklad).

- Online platba prostřednictvím služby PayPal - po odeslání objednávky budete přesměrováni na web služby PayPal, kde můžete provést platbu. Jakmile platbu úspěšně dokončíte a služba PayPal platbu potvrdí, doručíme vám e-mail s Licenčním klíčem a daňový doklad (fakturu nebo zjednodušený daňový doklad).

- Platba Fakturou – platba převodem. Na e-mail uvedený v objednávce je zaslána doklad s údaji pro provedení platby - zálohová faktura. Na dokladu jsou uvedeny všechny potřebné informace k provedení platby, jako je číslo účtu, variabilní symbol, atd. Platbu můžete uskutečnit bankovním převodem nebo pomocí složenky typu A (platba na účet), kterou získáte na pobočkách České pošty.

Doklad o zaplacení (faktura) je zaslán v elektronické podobě v samostatném e-mailu. Platební doklad není součástí e-mailu s Licenčním klíčem. Elektronická fakturace je z legislativního hlediska přípustná. Pokud je vyžadováno zaslání tištěné faktury, je možné si ji vyžádat na obchodním oddělení Lamantine Software a.s.

Doba dodání:
Pokud je zvolena Online platba kartou, je e-mail s Licenčním klíčem zaslán v okamžiku schválení a dokončení transakce.

Pokud je zvolena platba Fakturou – platba převodem, potom:
- Zálohová faktura je s pokyny pro platbu zaslána na e-mail uvedený v objednávce zpravidla týž den, nejpozději následující pracovní den.

Není-li zálohová faktura doručena v uvedených termínech, může zákazník kontaktovat obchodní oddělení na obchod@stickypassword.com, nebo telefonu +420 511 126 450 pro ověření stavu objednávky.

E-mail s Licenčním klíčem je zaslán, jakmile je platba připsána na účet Lamantine Software a.s.

Licenční ujednání:

Podmínky užití licence software se řídí licenčním ujednáním. Úplné znění licenčního ujednání (EULA – End User License Agreement) je součástí programu Sticky Password a uživatel musí s jeho zněním souhlasit při instalaci produktu. Zároveň je dostupná i na https://www.stickypassword.com/cs/EULA .

Odstoupení od smlouvy:

Kupující má možnost do 30ti dnů od odeslání emailu s Licenčním klíčem pro program Sticky Password odstoupit od licenční a kupní smlouvy. Kupující v případě stornování a zrušení licence programu Sticky Password musí zaslat společnosti Lamantine Software a.s.  na e-mailovou adresu obchod@stickypassword.com , případně poštovní zásilkou požadavek na odstoupení od kupní smlouvy.

Požadavek musí obsahovat kontaktní údaje: jméno a příjmení kupujícího nebo název firmy, číslo zákazníka (uvedeno na daňovém dokladu) a číslo vystavené faktury, kterou chce stornovat. Prodávající vrátí finanční prostředky nejpozději do 14 dnů od odstoupení.

Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít kontaktní formulář podpory, který je k dispozici na webových stránkách Prodávajícího.

Ochrana osobních údajů:

Společnost Lamantine Software a.s. respektuje právo na ochranu osobních údajů. Osobní data zákazníka potřebuje znát pouze proto, abychom vám byli schopni dodat objednané licence programu Sticky Password a poskytnout poprodejní podporu. Tato data chráníme před zneužitím a budou použita pouze pro naši interní potřebu a nebudou poskytnuta třetím osobám.

Závěreční ustanovení:

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákonem zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění, včetně souvisejících předpisů.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18. 2. 2015 a ruší všechna předchozí znění obchodních podmínek.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.