Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Lamantine Software a.s. pro prodej produktů Sticky Password.

Identifikace prodávajícího:
Lamantine Software a.s.
Orlí 483/1
602 00 Brno
IČ: 28325128
DIČ: CZ28325125

Společnost Lamantine Software je zapsaná v OŘ vedeném u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka B/5787. Prodávající je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 občanského zákoníku. Dále jen "Prodávající".

1. Způsob objednání, uzavření kupní smlouvy

Objednávat je možno následujícími způsoby:

  1. prostřednictvím elektronického obchodu na http://www.stickypassword.com/cs/shop
  2. elektronickou poštou na adrese [email protected]

Potvrzením objednávky a jejím odesláním prostřednictvím webového formuláře nebo e-mailu je Prodávajícímu zaslán návrh na uzavření kupní smlouvy a odeslání je považováno za projev souhlasu kupujícího s těmito obchodními podmínkami. Potvrzením přijetí objednávky formou emailu ze strany Prodávajícího na emailovou adresu uvedenou kupujícím dochází k uzavření kupní smlouvy.

2. Cena

Zboží je dodáno za cenu platnou v době objednání. Zákazník má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími případnými poplatky.

3. Způsob dodání

Licence programu Sticky Password je dodávána pouze v elektronické podobě, není-li předem dohodnuto jinak mezi kupujícím a Prodávajícím.

Po uhrazení objednávky bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslán e-mail s aktivačním Licenčním klíčem. Licenční klíč obsahuje informace o produktu – název produktu, licenční období, počet oprávněných instalací.

Instalovat program Sticky Password je možné i bez platného Licenčního klíče (například, je-li zvolena platba převodem). V takovém případě bude program plně funkční po dobu 30 dnů, včetně přístupu k technické podpoře. Licenční klíč je možné do programu vložit kdykoli v průběhu uvedených 30 dnů, jakmile bude doručen.

4. Produkty třetích stran

Součástí dodávky software Sticky Password mohou být produkty třetích stran. V případě, že je produkt třetí strany součástí dodávky produktů Sticky Password, je na tuto skutečnost zákazník viditelně upozorněn. Produkty třetích stran nabízené Prodávajícím jsou dodávány vždy jako samostatný produkt/licence, který není součástí instalace produktů Sticky Password. Je doporučeno důkladně sledovat pokyny instalačního programu.

5. Platba

Platbu za objednanou licenci lze provést těmito způsoby:

  1. Online platba kartou prostřednictvím zabezpečené (3D Secure) platební brány. Akceptovány jsou platební karty MasterCard, Maestro, Visa. Po odeslání objednávky a po úspěšném ověření platby na straně zprostředkovatele od nás obdržíte emailem Licenční klíč a daňový doklad (fakturu nebo zjednodušený daňový doklad).
  2. Online platba prostřednictvím služby PayPal - po odeslání objednávky budete přesměrováni na web služby PayPal, kde můžete provést platbu. Jakmile platbu úspěšně dokončíte a služba PayPal platbu potvrdí, doručíme vám e-mail s Licenčním klíčem a daňový doklad (fakturu nebo zjednodušený daňový doklad).
  3. Platba fakturou – platba převodem. Na e-mail uvedený v objednávce je zaslána doklad s údaji pro provedení platby - zálohová faktura. Na dokladu jsou uvedeny všechny potřebné informace k provedení platby, jako je číslo účtu, variabilní symbol, atd. Platbu můžete uskutečnit bankovním převodem nebo pomocí složenky typu A (platba na účet), kterou získáte na pobočkách České pošty.

Doklad o zaplacení (faktura) je zaslán v elektronické podobě v samostatném e-mailu. Platební doklad je součástí e-mailu s Licenčním klíčem. Elektronická fakturace je z legislativního hlediska přípustná. Pokud je vyžadováno zaslání tištěné faktury, je možné si ji vyžádat na obchodním oddělení Lamantine Software a.s.

6. Doba dodání

Pokud je zvolena online platba kartou nebo prostřednictvím služby PayPal, je e-mail s Licenčním klíčem zaslán v okamžiku schválení a dokončení transakce.

Pokud je zvolena platba fakturou, potom Zálohová faktura je s pokyny pro platbu zaslána na e-mail uvedený v objednávce zpravidla týž den, nejpozději následující pracovní den.

Není-li zálohová faktura doručena v uvedených termínech, může zákazník kontaktovat obchodní oddělení na e-mailové adrese [email protected], nebo telefonu +420 511 126 450 pro ověření stavu objednávky.

E-mail s Licenčním klíčem je zaslán, jakmile je platba připsána na účet Lamantine Software a.s.

7. Licenční ujednání

Podmínky užití licence software se řídí licenčním ujednáním. Úplné znění licenčního ujednání (EULA – End User License Agreement) je součástí programu Sticky Password a uživatel musí s jeho zněním souhlasit při instalaci produktu. Zároveň je dostupná i na webové adrese https://www.stickypassword.com/cs/EULA.

8. Odstoupení od smlouvy

Kupující má možnost do 30ti dnů od odeslání emailu s Licenčním klíčem pro program Sticky Password odstoupit od licenční a kupní smlouvy. Kupující v případě stornování a zrušení licence programu Sticky Password musí zaslat společnosti Lamantine Software a.s. na e-mailovou adresu [email protected], případně poštovní zásilkou požadavek na odstoupení od kupní smlouvy.

Požadavek musí obsahovat kontaktní údaje: jméno a příjmení kupujícího nebo název firmy, číslo zákazníka (uvedeno na daňovém dokladu) a číslo vystavené faktury, kterou chce stornovat. Prodávající vrátí finanční prostředky nejpozději do 14 dnů od odstoupení.

Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít kontaktní formulář podpory, který je k dispozici na webových stránkách Prodávajícího.

9. Ochrana osobních údajů

Společnost Lamantine Software a.s. respektuje právo na ochranu osobních údajů. Osobní data zákazníka potřebuje znát pouze proto, abychom vám byli schopni dodat objednané licence programu Sticky Password a poskytnout poprodejní podporu. Tato data chráníme před zneužitím a budou použita pouze pro naši interní potřebu a nebudou poskytnuta třetím osobám.

Plné znění Zásad společnosti Lamantine Software a.s. v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů naleznete na webových stránkách společnosti v sekci Ochrana osobních údajů.

10. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákonem zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění, včetně souvisejících předpisů.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18. 2. 2015 a ruší všechna předchozí znění obchodních podmínek.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.