Zásady Lamantine Software a. s. v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů

Uvědomujeme si potřebu chránit osobní údaje všech uživatelů našich služeb i návštěvníků našich webových stránek. Potvrzujeme, že naše chování je v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů v naší domovské zemi, České republice (Zákon č. 101/200 Sb.) a dále jako subjekt registrovaný v členské zemi Evropské unie se řídíme obecným nařízením o ochraně osobních údajů (2016/679 - GDPR).

Jaká data sbíráme

Sbíráme a uchováváme jenom 1) údaje, které potřebujeme k udržení kvality našich produktů a služeb na nejvyšší možné úrovni a 2) údaje, které jsou nezbytné pro poskytování podpory uživatelům našich produktů a služeb.

Když navštívíte naše webové stránky nebo používáte naše služby

Můžeme sbírat údaje o vašich zařízeních včetně: IP adresy, identifikátorů zařízení, verze operačního systému, webového prohlížeče, nebo dalších technických údajů poskytovaných vaším prohlížečem.
We may collect anonymous data about your usage (e.g. which features you use) of Sticky Password.

Můžeme používat takzvané "cookies" ke sledování návštěvnosti našich webových stránek. Technologie cookies je používána k usnadnění navigace na webových stránkách. Cookies jsou malé části unikátních informací posílané webovými stránkami a ukládané na váš pevný disk a dočasně do paměti vašeho počítače webovými prohlížeči. To umožňuje webovým stránkám, aby vás rozpoznaly při pohybu po nich, aniž byste museli vkládat své osobní údaje.

Pokud nechcete ukládat tyto informace, zkontrolujte si nastavení vašeho prohlížeče v sekci "Nápověda". To vám umožní zakázat vašemu prohlížeči přijímat nové cookies a také nabízet další možnosti a nastavení týkající se cookies.

Můžeme využívat cookies třetích stran jako jsou Facebook, Google Analytics, Google AdWords, GoSquared, Sklik, Zendesk.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud zakážete cookies, nemusí některé funkce našich webových stránek fungovat správně.

Když vytváříte účet StickyAccount

Účet StickyAccount vytváříte, když poprvé instalujete Sticky Password. Budeme od vás chtít emailovou adresu a vytvoření vašeho Hlavního hesla. Bez Hlavního hesla není možné získat přístup k vašim datům uloženým ve Sticky Password. Pouze vy znáte své Hlavní heslo, nikdy je neodesíláme na naše servery. Držte je v tajnosti a nesdílejte je s ostatními.

Když nakupujete v našem e-shopu

Vyžadujeme jen informace nezbytné k provedení platby: údaje o kreditní kartě, emailovou adresu a zemi. Pokud jste firemní zákazník, můžete navíc vyplnit údaje o firmě jako název firmy, DIČ a adresu.

Když odesíláte report o chybách nebo pádech aplikace

Můžete se rozhodnout nám odeslat reporty o chybách a pádech aplikace, které vytváří Sticky Password. Kromě technických informací, které nám pomáhají řešit problémy, mohou tyto reporty obsahovat i vaši emailovou adresu (StickyID).
Některé reporty mohou být odesílány automaticky. Tyto reporty jsou anonymizovány a nemohou být přiřazeny ke konkrétní osobě.

Když kontaktujete naši zákaznickou podporu

Když se obracíte na naši zákaznickou podporu, můžeme vyžadovat vaši emailovou adresu (StickyID).

Jak využíváme data, která sbíráme

Výše zmíněné informace využíváme následujícími způsoby:

Poskytování služeb

Informace, které sbíráme jsou důležité pro fungování některýczh našich služeb. Mezi ně patří zejména volitelná cloudová synchronizace a zálohování a přístup k zabezpečenému účtu StickyAccount.

Zpracování platby

Můžeme vyřídit objednávky, které zadáte prostřednictvím našich webových stránek a zpracovat platby kreditní kartou prostřednictvím našeho partnera pro elektronické obchodování. Nikdy neukládáme informace o kreditní kartě. Ty jsou předány zabezpečeným kanálem přímo našemu partnerovi pro elektronické obchodování.

Poskytování důležitých informací

Poskytujeme vám informace důležité k využívání našich služeb jako autorizační PIN kódy atd.

Poskytování zákaznické podpory

Využíváme kontaktní informace z vašich reportů a požadavků na zákaznickou podporu, abychom vám poskytli pomoc nebo opravy chyb.

Zabezpečení našich služeb

Využíváme informace získané z webového provozu a vašich zařízení k ochraně našich služeb před útoky.

Plnění zákonných povinností

Uchováváme informace o vašich objednávkách, jak nám ukládá zákon.

Implementace vylepšení

Informace, které od vás dostáváme, používáme k vylepšování našich služeb.

Informování o novinkách a zvláštních nabídkách

Občas posíláme informace o novinkách nebo zvláštních nabídkách. Z odebírání těchto emailů se můžete kdykoli odhlásit.

Marketing

Můžeme využívat cookies, abychom vám nabídli reklamu založenou na vaší návštěvě naší webové stránky, nebo abychom přiznali podíl na prodeji našim affiliate partnerům.

Jaká jsou vaše práva

  • máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které sbíráme,
  • můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů z našich systémů,
  • můžete požádat o opravu/doplnění vašich údajů,
  • můžete vzít zpět souhlas se zpracováním osobních ůdajů, pokud jste jej poskytli.

Žádosti spojené s osobními údaji posílejte naší zákaznické podpoře ([email protected]).

Vezměte prosím na vědomí, že si vyhrazujeme právo odmítnout žádost na vymazání vašich osobních údajů, pokud jsou tyto potřeba k provozování našich služeb nebo splnění našich zákonných povinností.

Informace, které sdílíte vy

Můžete se rozhodnout sdílet data uložená ve Sticky Password, včetně vaší emailové adresy (StickyID), s ostatními uživateli. Nejsme zodpovědní za aktivity takových uživatelů.

Informace, které sdílíme my

Kromě následujících výjimek nesdílíme osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu s žádnými třetími stranami:

Zákaznická podpora

Na poskytování zákaznické podpory ve vašem jazyce se mohou podílet naši obchodní partneři.

Vývoj

Na opravách chyb na základě vašeho reportu se mohou podílet naši kontraktoři.

Externí zpracování

Můžeme sdílet anonymizované údaje o používání s poskytovateli analytických nástrojů (např. Google Analytics) s cílem vylepšovat naše služby.

Zákonné důvody

Osobní údaje sdílíme se třetími stranami pokud je přístup k takovým údajům, jejich ukládání, zveřejnění či zpracování důležité z těchto důvodů:

  • Dodržení platných zákonů, nařízení, zákonných procesů nebo vymahatelných žádostí státní správy.
  • Uplatnění podmínek našeho licenčního ujednání včetně vyšetření jeho možného porušení.
  • Řešení možných bezpečnostních či technických problémů včetně podvodů.

Všechny třetí strany, se kterými sdílíme osobní údaje jsou smluvně vázány dodržovat striktní bezpečnostní předpisy.

Ochrana osobních údajů

Náležitým způsobem zajišťujeme, aby se všechny typy údajů zmiňované v těchto Zásadách dostaly pouze k těm našim zaměstnancům, kteří k nim musí mít přístup, aby mohli vykonávat svoji práci. Osobní údaje, které získáváme, jsou ukládány na serverech chráněných proti neautorizovanému přístupu. Citlivé části našich webových stránek mohou být chráněny vaším Hlavním heslem. Nesete plnou odpovědnost za své chování v souvislosti s bezpečností Hlavního hesla a přístupu k této zabezpečené části. Neneseme odpovědnost za neautorizovaný přístup k osobním údajům, ke kterému může dojít během přenosu a který je způsoben jinými okolnostmi, než které jsou plně pod naší kontrolou. K takovém přenosu může dojít, pokud jsou údaje odesílány mimo výhradně námi spravovanou infrastrukturu.

Údaje ukládané v našich produktech

Jakékoli údaje, které vkládáte prostřednictvím produktu a jím uložené, jako například hesla, přihlašovací údaje, nebo údaje pro vyplňování formulářů, jsou ukládány v šifrovaném formátu (“Šifrovaná data”) pouze na vašem počítači či dalších vašich zařízeních. Jako takové nám nejsou přístupné. Pokud jste si aktivovali službu synchronizace a/nebo používáte funkci bezpečného sdílení, jsou Šifrovaná data odesílána také na naše servery nebo servery poskytovatelů služby úložiště dat. My ani případný poskytovatel služby úložiště dat nemáme za žádných okolností přístup k Šifrovaným datům. Tato jsou v okamžiku odeslání zašifrovaná a pouze vy máte klíč k jejich dešifrování v podobě Hlavního hesla.

Tyto Zásady a podmínky ochrany osobních údajů jsou platné od 25. května 2018.